De vereniging promoveerde naar de Ere afdeling. Het fanfareorkest bestond toen uit 50 muzikanten en er waren 11 leerlingen. Het werd al krapjes in het repetitielokaal. Op het Hoogoven Concours te Beverwijk werd de zoveelste 1st prijs in de wacht gesleept. Het jaarverslag maakt zelfs melding van “een uitstekend resultaat op het Hoogoven Toernooi”. Ondanks of misschien dankzij de groei, ontwikkeling en goede vooruitzichten van de vereniging zijn er nogal wat wisselingen in het bestuur. Bestuursleden treden af en komen soms een jaar later weer terug in het bestuur. In 1980 is er na de zomer een extra ledenvergadering om de éénheid binnen de vereniging te bevorderen. De meningsverschillen over de koers van de vereniging nemen echter toe. Er moeten keuzes worden gemaakt en dat veroorzaakt verdeeldheid.

Begin 1981 bracht de Jouster Fanfare een bezoek en een serenade aan de gemeenteraad om aandacht te vragen voor het probleem repetitieruimte. Na later in het jaar nog enkele gesprekken met de wethouder kwam er een regeling tot stand waarbij de vereniging in staat word gesteld het gebouw “De Brug” voor haar wekelijkse repetitie te huren. De helft van het extra bedrag aan huur zal voorlopig een jaar bij de gemeentelijke subsidie komen.

In 1982 werd er voor het eerst een adventconcert gegeven op de laatste zondagmiddag voor de kerst. Deze adventconcerten zijn er nog steeds ieder jaar, en hebben door de jaren een zekere reputatie opgebouwd. De concerten trekken vooral de laatste jaren altijd veel luisteraars.

Een aantal leden uit ‘de harde kern’ van de vereniging hebben inmiddels bedankt, een gevoelige tik voor de vereniging, maar de muziek gaat door.

De volgende jaren werd het steeds duidelijker welke kant het  met de Jouster Fanfare opging. Het bestuur werd weer een éénheid en zonder al te veel mutaties redelijk stabiel. Er werden radio-opnames gemaakt van het orkest  door Omrop Fryslân, en van het optreden tijdens het Frysk Fanfare Festival in de Rinkelbom te Heerenveen werden door de NCRV opnames gemaakt. Eind 1983 besteedt de Jouster Fanfare een weekend aan het opnemen van een langspeelplaat. Deze LP werd het jaar daarop gepresenteerd, het eerste exemplaar werd uitgereikt aan dhr. Wiersma, de eerste voorzitter van de vereniging. Dhr. Wiersma was sinds 1970 niet meer actief als muzikant, maar is toch altijd lid gebleven van de vereniging.

Er werden in 1984 diverse festivals bezocht en concerten gegeven, waaronder het eerste concert in het gloednieuwe kerkelijk centrum “De Oerdracht”. Aan het najaarsconcours in Sneek werd deelgenomen met twee composities. Uit het klassieke fanfare repertoire de Vijf Epigrammen van Gerard Boedijn en een bijzonder moeilijke, moderne en gedurfde Partita van Lex van Delden.

Het Skarsterfestival, een initiatief van de muziekvereniging Harmonie uit Sint Nicolaasga, ging in 1985 van start, met als deelnemers de vijf muziekverenigingen uit Skarsterlân.

Iedere jaar was er ook wel een groepje muzikanten van de Jouster Fanfare aanwezig bij één of ander speciaal evenement. In 1985 was dat bijvoorbeeld bij het openlucht theater “August  August” in het park Herema State en bij het Nederlands Kampioenschap Klúnen in de Midstraat op een snikhete zaterdagmiddag in juli. Wat het theater betreft werd er later ook nog muzikaal meegewerkt aan “ De Hear fan Oksefurd” (1988) en “De Gouden Swipe” (1990).

Het 25 jarig jubileum van de vereniging werd in 1986 gevierd met een bijzonder jubileumconcert en de medewerking van niemand minder dan pianist Louis van Dijk. 

Er werd ook afscheid genomen van “De Brug” als repetitielokaal. In november namen Concordia, Con Spirito en de Jouster Fanfare hun intrek in het nieuwe oefencentrum. Het oefencentrum aan de Vegelinsweg is een door de gemeente Skarsterlân gekocht en verbouwd pand. Het beheer is ondergebracht bij een Stichting waarvan het bestuur is samengesteld uit de drie deelnemende verenigingen. Een jaar later werd het oefencentrum officieel geopend onder de naam “De Triangel”.

Een aantal muzikale activiteiten hebben inmiddels min of meer een vaste plaats gekregen op de jaarlijkse agenda. In 1987 waren dat bijvoorbeeld de solistenavond, het bondsconcours, een muzikaal bezoek aan “De Flecke” en “Vegelinshof”, het Skarsterfestival en het Frysk Fanfare Festival, de optocht van Koninginnedag, de 4 mei herdenking, een serenade, het jeugdweekend, een festival in De Oerdracht, het adventsconcert en de medewerking van een koperensemble of solist bij  kerkdiensten.

Door weinig interesse voor buitenconcerten van zowel publiek als muzikanten waren deze inmiddels al van de agenda afgevoerd. Dit geldt vanaf 1988 ook voor het marcheren, de muzikanten waren moeilijk te motiveren om hieraan deel te nemen. Soms werd een schamel optreden verzorgd met de helft van het aantal leden, wat de reputatie van de vereniging niet ten goede kwam. De drumband werd officieel opgeheven en de ledenvergadering nam het besluit om definitief te stoppen met marcheren. De concerten in het verpleeghuis en de bejaardencentra verdwenen hierna ook langzamerhand uit het jaarlijkse programma.

Op het Skarsterfestival ontstond een kleine aanvaring met de opname technicus van Oskar die het gehele festijn op video vastlegde. Daarbij werd de Jouster Fanfare wat al te veel in het zonnetje gezet. Door de felle belichting veranderde de dirigent voor de muzikanten in een soort onherkenbaar zwaaiend object. Een andere belichtingshoek bleek voor de cameraman een onoverkomelijk probleem waarna hij het zonnetje liet ondergaan en het voor gezien hield. Na het Skarsterfestival werd er in april nog een concert gegeven met de Britse Towcester Studio Band die na de pauze vooral schitterde in swingend Bigband werk.

De grote klapper werd echter gemaakt op het najaarsconcours in De Lawei te Drachten, waar met een 1ste prijs met lof de promotie werd gekregen naar de hoge Vaandel of ook wel Superieure afdeling genoemd, waardoor de Jouster Fanfare definitief bij de betere fanfareorkesten in Nederland behoorde.

Verder wordt er in het jaarverslag nog melding gemaakt van een kleine verspreking van de voorzitter. Iedere maand ontvangt de vereniging het federatieblad De Muziekbode uitgegeven door de N.F.C.M. waarvan dan voor de pauze melding werd gemaakt, tot een keer “Tink derom sneon âld papier ophelje en de Elisabethbode leit der ek wer”.

 

In 1989 werd er op uitnodiging van Omrop Fryslân een avondvullend radio concert verzorgd. Het concert hoorde bij een serie rechtstreekse uitzendingen op iedere derde donderdagavond van de maand. Omdat op de bewuste donderdag De Oerdracht niet vrij was werd het concert een week eerder opgenomen. Het aantal leden van de vereniging kwam inclusief leerlingen eind jaren negentig boven de 100. De Jouster Fanfare was een concertorkest geworden. De repetitie op vrijdagavond gaf het voordeel dat jonge muzikanten die buiten Joure gingen studeren meestal nog een aantal jaren bij de vereniging bleven spelen, wat de continuïteit in de bezetting weer ten goede kwam.

Sponsorkliks

Leden Login

Agenda

 • Agenda

  2018 EVENEMENT LOCATIE TIJDSTIP
  zo 20 mei 1e pinksterdag: Kerkdienst Heremastate  9:00
  za 2 juni Schiermonnikoog Schiermonnikoog 9:30 boot
  vr  22 juni Midstraatconcert Joure 18:45
  vr 29 juni Veteranenherdenking Jouster Toer 15:45
  za 30 juni GRUTSK LF2018 Leeuwarden  's avonds
  vr 20 juli laatste rep voor zomervakantie Triangel 19:45
  vr 31 augustus 1e rep na de zomervakantie  Triangel  19:45
  7/8/9 september Jeugdweekend  Ermelo  
  za 24 november Under de Jouster Toer  Hobbe v. Baerdtsjerke  volgt
  za 22 december Adventsconcert Oerdracht 19:00 uur