Oud PapierOud papier bord

De Jouster Fanfare en Oud Papier. Een bijna-huwelijk. Want deze vereniging haalt het langst structureel het oud papier op in Joure. Sinds 1971, doen ze dat al. In de beginjaren werd het door vrijwillige jeugd opgehaald en opgeslagen bij een der leden. Het was bedoeld als financiering van het jeugdweekend. Maar het begon steeds meer een ‘inkomstenbron’ te worden en zodoende werd het een vast ritueel. Om de zes a zeven weken vond op zaterdagmorgen de oud-papier-aktie plaats en voor het ophalen werd groot materieel ingeschakeld: Van een aantal boeren kreeg de vereniging een trekker met wagen te leen, zoals dat nu nog steeds gebeurt.

De Jouster Fanfare heeft momenteel drie verschillende manieren om het oud papier in te zamelen:

·         1. De oud-papier actie : Elke eerste zaterdagochtend van de maand komen de leden van de Jouster Fanfare bij u langs om uw oud papier op te halen. Op de oneven maanden in Joure Zuid (de kant van het zwembad en ijsbaan) en op de even maanden in Joure Noord en Broek Noord (van Slachtedyk t/m Plústerdyk).

·         2. Onze eigen container : Elke zaterdagochtend van 9.30-12.00 uur kunt u uw oud papier brengen naar onze vaste oud-papier opslag. Deze staat bij Fibremax, Tjeukemeer 5 (Bedrijventerrein de Ekers). Het betreft de lichtblauwe gesloten container met onze eigen naam er op.

·         3. Met de (gemeente) vuilniswagen : Wij halen in samenwerking met de gemeente en basisschool “Westermar” met de vuilniswagen oud papier. In de wijk Westermar op de laatste woensdag van de maand (de oneven maanden haalt de Jouster Fanfare. Op deze dagen kunt u het papier tussen 18 en 18.30 uur langs de weg zetten.

Leden Login

Twitter kolom

Agenda

 • 2017

   

  17 feb. Verenigingsconcert
  17 mrt Solistenmiddag met aansluitend Try-out
   8 apr  ONFK Try Out
   11 apr Generale repetitie 
   13 apr ONFK JJF (B)
  14 apr ONFK JF (A)